Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2000

NIFU-rapport 2000:05. NIFU har i en årrekke utarbeidet oversikt over hva den framlagte budsjettproposisjon innebærer for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. I forhold til budsjettforslaget for 2000 er dette arbeidet for første gang gjennomført i to deler. En hurtigutredning om den forsknings- og utdanningspolitiske profilen i forslaget ble utarbeidet i oktober 1999, og publisert som NIFU skriftserie nr. 7/99. Denne rapporten omhandler det vedtatte budsjett for 2000, og utgjør andre del av arbeidet.

detaljer

Tittel Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2000
Kategori RAPPORT
RedaktørEgil Kallerud
publikasjonsår2000
isbn82-7218-428-1
issn0807-3635