Forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren – et krevende mangfold

NIFU-rapport 2000:07. Kirke-, undervisnings og forskningsdepartementet har gitt NIFU i oppdrag å belyse forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren. Departementet har understreket behovet for et bredt fokus som inkluderer både forskning, rekruttering og utdanning, og behovet for å trekke inn erfaringer fra begge sektorer. I rapporten har vi tatt med informasjon fra en rekke undersøkelser som på ulike måter belyser forbindelser på tvers av sektorer. Vi benytter relevant statistikk, og vi har i tillegg gjennomført intervjuer med sentrale personer i næringsliv og UoH-sektoren. Samlet gir dette et skritt i retning av en bred kartlegging av forbindelser på tvers av sektorer og et bilde av hvilke problemstillinger som krever videre studier.

detaljer

Tittel Forholdet mellom næringslivet og UoH-sektoren – et krevende mangfold
KategoriRAPPORT
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterIngvild Marheim Larsen
publikasjonsår2000
isbn82-7218-431-1
issn0807-3635