Tilbakebetaling av studielån: En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

NIFU-rapport 2000:11. I denne rapporten undersøkes hvilken betydning tilbakebetaling av studielån har for husholdningens økonomiske situasjon. Dette gjøres ved bruk av et omfattende datamateriale om husholdningers økonomi innhentet av Norsk Gallup a/s for NOVA. Vi undersøker her hva som kjennetegner husholdninger som har studielån med hensyn til ulike demografiske og økonomiske forhold, og i hvilken grad studielånet utgjør en økonomisk belastning for husholdningen. Rapporten inngår som første del av et studiefinansieringsprosjekt ved NIFU. Prosjektet er en oppfølging av et tidligere studiefinansieringsprosjekt som NIFU gjennomførte i forbindelse med Lånekassens 50 års jubileum i 1997. I dette oppfølgingsprosjektet ønsker vi å gå mer detaljert inn i sammenhenger som kan avdekke forhold av betydning for hvordan studiefinansieringen fungerer for ulike grupper i samfunnet. I denne rapporten ser vi særlig på situasjonen for tilbakebetalere av studielån.

detaljer

Tittel Tilbakebetaling av studielån: En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon
Kategori RAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2000
isbn82-7218-436-2
issn0807-3635