Norske medisinstudenter i utlandet

NIFU-rapport 2000:12. Denne rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse blant norske medisinstudenter ved utenlandske læresteder. Dataene er hovedsakelig kvantitative, men det er også supplert med noen kvalitative intervjuer. Prosjektet er finansiert av Legeforeningens forskningsinstitutt.

detaljer

Tittel Norske medisinstudenter i utlandet
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2000
isbn82-7218-439-7
issn0807-3635