Personellsituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenesten

NIFU-rapport 2000:13. Bakgrunnen for dette prosjektet er handlingsplanen for sosialtjenestens førstelinje, Kunnskap og brubygging, som Regjeringen la fram i 1998. Kompetanse- og personellrettede tiltak står sentralt i denne planen, og Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet gikk derfor sommeren 1999 ut med en invitasjon til NIFU og andre utvalgte forsknings- og utredningsmiljøer om å komme med et tilbud om å utrede personellsituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenesten. Departementene ønsket blant annet en gjennomgang av personell- og kompetansesituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenesten, herunder årsverkframskrivinger for sentrale personellgrupper som arbeider på feltet, sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere.

detaljer

Tittel Personellsituasjonen i sosialtjenesten og barneverntjenesten
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2000
isbn82-7218-440-0
issn0807-3635