Til beste for de beste: En evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter

NIFU-rapport 2000:03. Rapporten dokumenterer en evaluering av ordningen med offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) som STEP-gruppen har utført for Nærings- og handelsdepartementet (NHD). I forbindelse med arbeidet etablerte NHD en referansegruppe som har bidratt med nyttige synspunkter på fremstilling og vurderinger. Sammensetningen av referansegruppen fremgår av vedlegg 1. Vurderingene og anbefalingene i rapporten er imidlertid STEPs ansvar.

detaljer

Tittel Til beste for de beste: En evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
KategoriRAPPORT
ForfatterMorten Staude
Markus Bugge
ForfatterTrine Monsen
publikasjonsår2000
issn0804-8185