“Norske får liksom førsterett”: Om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus

NIFU-rapport 2001:01. Denne rapporten fokuserer på situasjonen for læreplassøkere med innvandrerbakgrunn fra mange ulike ståsteder og nivåer i opplæringssystemet. Prosessene som utspiller seg i overgangen mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift, og hvordan disse prosessene virker for minoritetsspråklige læreplassøkere, er rapportens hovedtematikk.

detaljer

Tittel “Norske får liksom førsterett”: Om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus
Kategori RAPPORT
Berit Lødding
publikasjonsår2001
isbn82-7218-442-7
issn0807-3635