Befolkningens forhold til forskning, vitenskap og teknologi: Resultater fra en norsk intervjuundersøkelse

NIFU-rapport 2001:02. I denne publikasjonen presenteres resultater fra en større intervjuundersøkelse finansiert av Norges forskningsråd om befolkningens kunnskap om, interesse for og holdninger til forskning, vitenskap og teknologi. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom NIFU og Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Statistisk sentralbyrå (SSB) samlet inn intervjudataene våren 1999, og de første resultatene fra prosjektet ble publisert i Forskningsrådets indikatorrapport samme år. Vi er nå glad for å kunne presentere den endelige rapporten fra prosjektet som vi håper kan bidra til økt interesse for denne typen studier.

publication details

Tittel Befolkningens forhold til forskning, vitenskap og teknologi: Resultater fra en norsk intervjuundersøkelse
KategoriRAPPORT
Inge Ramberg
Egil Kallerud
Torben Hviid Nielsen
publikasjonsår2001
isbn82-7218-443-5
issn0807-3635