Innvandrerungdom og majoritetsungdom gjennom videregående til høyere utdanning: Utdanningsforløp, utdanningsaspirasjoner og realiserte utdanningsvalg

NIFU-rapport 2001:07. Utgangspunktet for denne rapporten var et oppdrag fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet om å se på rekrutteringen til høyere utdanning blant ungdom med innvandrerbakgrunn sammenliknet med ungdom med majoritetsbakgrunn. Det var også et ønske om å se på eventuelle forskjeller og likheter i lys av sosial bakgrunn. Tidlig i prosjektet ble det klart at når vi så på overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning, måtte utdanningsvalg og -erfaringer fra tidligere stadier i opplæringsløpet trekkes inn, fordi disse var av sentral betydning for å forstå de mønstre en ser ved overgangen til høyere utdanning. I tillegg til å undersøke overgangen mellom videregående opplæring og høyere utdanning, undersøkes derfor også rekruttering til og progresjon i videregående opplæring, samt utdanningsaspirasjoner og prestasjonsnivå i videregående opplæring. I rapporten har vi benyttet ulike typer datasett ved NIFU, herunder datasett innhentet fra Statistisk sentralbyrå.

detaljer

Tittel Innvandrerungdom og majoritetsungdom gjennom videregående til høyere utdanning: Utdanningsforløp, utdanningsaspirasjoner og realiserte utdanningsvalg
KategoriRAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2001
isbn82-7218-451-6
issn0807-3635