Studiemobilitet i norsk høyere utdanning

NIFU-rapport 2001:09. Denne rapporten tar sikte på å belyse studentenes mobilitet mellom norske læresteder. Vi vet at det er et omfattende bevegelsesmønster av studenter inn og ut av høyere utdanning og mellom institusjonene. Vi ville derfor se nærmere på omfanget av slike bevegelser mellom lærestedene: Hvilke retninger tar mobiliteten? Er det noen institusjoner eller typer av institusjoner som systematisk fungerer som rekrutteringsplattform for andre? Er den observerte mobiliteten i tråd med de utdanningspolitiske målene, eller et uttrykk for uhensiktsmessige studieløp? Hvilke geografiske mønstre har mobiliteten? Analysene er basert på data fra Statistisk sentralbyrå som gjør det mulig å følge bevegelsene til to begynnerkull studenter fra 1994 og 1997 fram til høsten 1998.

detaljer

Tittel Studiemobilitet i norsk høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterSonia Monfort Roedelé
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2001
isbn82-7218-453-2
issn0807-3635