Får vi nok personell til omsorgstjenestene? Sammendrag av Evalueringen av Kompetanseløftet 2015

NIFU / NIBR -rapport 2012. Kompetanseløftet 2015 er Regjeringens plan for rekruttering og kvalifisering av personell til den kommunale pleie- og omsorgssektoren. I 2007 lyste Helsedirektoratet ut et oppdrag med å evaluere iverksettingen av Kompetanseløftet 2015 i den første delen av planens virkningstid fram til 2010. Oppdraget gikk til NIFU og NIBR i fellesskap. Underveis i prosjektet er det publisert en rekke delrapporter. Denne siste rapporten fra prosjektet tar sikte på å gi et kortfattet sammendrag og en samlet analyse av de viktigste resultatene fra evalueringen.

detaljer

Tittel Får vi nok personell til omsorgstjenestene? Sammendrag av Evalueringen av Kompetanseløftet 2015
KategoriRAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterTrond Tjerbo
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-842-8