Kandidatundersøkelsen 2011: Første resultater. NIFU Arbeidsnotat 5/2012

NIFU arbeidsnotat 2012:5. Dette er den første rapporteringen fra Kandidatundersøkelsen 2011. Undersøkelsen omfatter kandidater som fullførte studiene våren 2011, og datainnsamlingen foregikk i perioden fra 28.11.2011 til 28.04.2012. Rapporten er basert på foreløpige tall, og vil bli justert på et senere tidspunkt. Undersøkelsen inneholder informasjon om de fleste grupper av kandidater med høyere grad (mastergrad). I tillegg er to grupper av bachelorkandidater inkludert; ingeniører og kandidater med økonomisk-administrativ utdanning (øk.adm.-fag).

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelsen 2011: Første resultater. NIFU Arbeidsnotat 5/2012
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2012