Kandidatundersøkelsen – design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. NIFU Arbeidsnotat 7/2012

NIFU arbeidsnotat 2012:7. Notatet inneholder en grundig framstilling av hva Kandidatundersøkelsen er, hvordan den gjennomføres og hvilke utdanningsgrupper og temaområder som dekkes. Denne type informasjon er relevant for høyere utdannede som får invitasjon til å delta i undersøkelsen, for læresteder som får ulike typer henvendelser fra NIFU og for andre brukere av undersøkelsen.

detaljer

Tittel Kandidatundersøkelsen – design, utviklingsmuligheter og internasjonale perspektiver. NIFU Arbeidsnotat 7/2012
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2012