Instituttsektoren: Katalog over forskningsenhetene

NIFU-rapport 2002:02. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) presenterer med dette åttende utgave av katalog over forskningsenhetene i instituttsektoren. Siktemålet er å gi en samlet oversikt over instituttsektoren, med opplysninger av både praktisk og institusjonell art. Katalogen er ment å være til nytte for ulike brukere med behov for informasjon om dennedelen av det norske forskningssystemet. I instituttkatalogen presenteres både forskningsinstitutter og andre institusjoner med FoU, til sammen 125 enheter. Av disse er om lag 60 underlagt retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. Katalogen er tidligere oversatt til engelsk (Rapport 21/98) og fransk (Rapport 10/99).

detaljer

Tittel Instituttsektoren: Katalog over forskningsenhetene
Kategori RAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2002
isbn82-7218-457-5
issn0807-3635