Seks år etter: Om kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring og overgang til arbeid og høyere utdanning for det første Reform 94-kullet

NIFU-rapport 2002:03. Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Læringssenteret, og er en del av videreføringen av evalueringen av Reform 94. Datamaterialet som ligger til grunn for rapporten, er samlet inn gjennom et spørreskjema til elever som begynte på grunnkurs høsten 1994. Data er samlet inn høsten 2000, altså seks år etter at personene som har besvart spørreskjemaet begynte i videregående opplæring. På bakgrunn av tidspunktet for datainnsamlingen blir undersøkelsen i rapporten referert til som Survey 2000. Rapporten fokuserer på kompetanseoppnåelse etter avsluttet videregående opplæring og på overgangen fra videregående opplæring til arbeid, utdanning eller ingen av delene etter avsluttet videregående opplæring.

detaljer

Tittel Seks år etter: Om kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring og overgang til arbeid og høyere utdanning for det første Reform 94-kullet
KategoriRAPPORT
ForfatterJens B. Grøgaard
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2002
isbn82-7218-458-3
issn0807-3635