De første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanning

NIFU-rapport 2002:07. Denne rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd under programmet Sysselsetting og arbeidsmarked. Prosjektet heter ’Arbeidsmarkedstilpasning de første tre årene etter eksamen fra høgskole/ universitet blant innvandrere i Norge’.

detaljer

Tittel De første årene av karrieren: Forskjeller og likheter mellom minoritet og majoritet med høyere utdanning
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2002
isbn82-7218-467-2
issn0807-3635