Bruk av IKT i høyere utdanning: Institusjonelle valg og organisatoriske konsekvenser

NIFU-rapport 2002:08. Denne rapporten er en del av en større internasjonal sammenlignende studie knyttet til bruk og anvendelse av IKT i høyere utdanning. Prosjektet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet i Norge, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ved Universitetet i Twente, Nederland; Bertelsman Stiftung i Tyskland; samt Dutch Foundation for ICT in Higher Education (SURF) i Nederland. I Norge har NIFU vært prosjektansvarlig i samarbeid med Pedagogisk Forskningsinstitutt (PFI) ved Universitetet i Oslo. Studien som denne rapporten bygger på er todelt, der første del besto av et.spørreskjema som ble sendt ut elektronisk til norske universiteter og høgskoler høsten 2001. Et tilsvarende skjema ble samtidig sendt ut til et utvalg læresteder i andre land. Resultatene fra denne undersøkelsen er presentert i kapittel 2. Andre del av studien besto av nasjonale case-studier der et mindre antall læresteder og deres satsning på IKT i undervisning og læringsøyemed ble vurdert ved hjelp av dokumentanalyse og intervjuer.

detaljer

Tittel Bruk av IKT i høyere utdanning: Institusjonelle valg og organisatoriske konsekvenser
KategoriRAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterPeter Maassen
Mette Karine Oftebro
ForfatterMonika Borgan
publikasjonsår2002
isbn82-7218-468-0
issn0807-3635