Studie av innovasjonssystemer for marine innsatsvarer

STEP-rapport 2002:2. Prosjektet ”Studie av innovasjonssystemer for marine innsatsvarer” er laget på oppdrag fra SND. Bakgrunnen for henvendelsen er at SND skal utarbeide en strategi for økt verdiskaping i marine næringer. SND vil i den anledning utarbeide delstrategier for 5 områder innenfor marine næringer. STEP-gruppen er bedt om å gjennomføre innovasjonsstudie innenfor ett av områdene, området ”Leveranse av innsatsfaktorer”.

detaljer

Tittel Studie av innovasjonssystemer for marine innsatsvarer
KategoriRAPPORT
ForfatterHeidi Wiig Aslesen
Markus Bugge
ForfatterMorten Fraas
ForfatterÅge Mariussen
publikasjonsår2002
issn0804-8185