Nye virkemidler for innovasjon – hva gjøres i andre land?

NIFU-rapport 2002:09. Rapporten er delt inn i to deler. Første del gir en generell introduksjon til bruken av innovasjonspolitiske virkemidler i OECD-området, mens del 2 inneholder en mer grundig gjennomgang av virkemiddelapparatet i fire utvalgte land: Danmark, Sverige, Finland og Nederland.

publication details

Tittel Nye virkemidler for innovasjon – hva gjøres i andre land?
KategoriRAPPORT
Marianne Broch
Siri Aanstad
Per M. Koch
publikasjonsår2002
issn0804-8185