Innovasjon og lønnsomhet i store foretak

NIFU-rapport 2002:10. I denne rapporten presenteres resultatene fra en prosjektmodul om innovasjonsaktivitet i store norske foretak. Store foretak skiller seg ut slik at statistisk analyse blir vanskelig, men er samtidig av vesentlig betydning i nasjonaløkonomien i kraft av sin størrelse. Analysene her er basert på casestudier hvor intervjuer og skriftlig informasjon som årsmeldinger danner datagrunnlaget. Arbeidet er gjennomført som et supplement til mer statistisk baserte analyser, og har vist at det er mye å hente fra denne typen studier. Samtidig er det et svært komplisert og krevende arbeid å gripe essensen i store og tunge prosesser i store organisasjoner. Vi ser derfor mere på dette som starten av en forskningsprosess enn endelige svar på de forskningsspørsmål som er reist.

detaljer

Tittel Innovasjon og lønnsomhet i store foretak
KategoriRAPPORT
ForfatterFinn Ørstavik
ForfatterSvein Olav Nås
Markus Bugge
ForfatterMorten Fraas
publikasjonsår2002
issn0804-8185