Statsbudsjettet 2000: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2000. Skriftserie 7/1999

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2000: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2000. Skriftserie 7/1999
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår1999
issn0808-4572