Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000

NIFU-rapport 2000:05. Med denne rapporten fullføres arbeidet med prosjektet «Evaluering av spesialundervisningen innenfor videregående opplæring i Buskerud», en forskningsbasert evaluering initiert og finansiert av fylkesutdanningsetaten i Buskerud. Vi vil takke prosjektets kontaktpersoner på de 17 videregående skolene og på de fire arbeidsinstituttene i fylket for den innsatsen de viste da relativt omfattende spørreskjemaer skulle fylles ut midt under inntaket av søkere til særskilt tilrettelagt opplæring. Alle skoler og arbeidsinstitutter har svart, og det er imponerende.

detaljer

Tittel Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2000
issn0808-4572