Effektivitetsbegrepet i høyere utdanning: Hvordan er begrepet brukt i norsk høyere utdanningspolitikk? NIFU skriftserie nr. 7/2001

NIFU-rapport 2001:07. Denne rapporten tar for seg hvordan effektivitetsbegrepet er brukt innenfor høyere utdanning, og er skrevet på oppdrag fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. Hovedvekten er lagt på hvordan effektivitetsbegrepet har vært brukt i ulike norske offentlige dokumenter, spesielt offentlige utredninger og Stortingsmeldinger, men det henvises også til hvordan begrepet er brukt i internasjonal faglitteratur.

detaljer

Tittel Effektivitetsbegrepet i høyere utdanning: Hvordan er begrepet brukt i norsk høyere utdanningspolitikk? NIFU skriftserie nr. 7/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Jacob Skodvin
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2001
issn0808-4572