Gjennomstrømning i videregående opplæring 1994-1999: Videreføring av evalueringen av Reform 94 NIFU skriftserie nr. 8/2001

NIFU-rapport 2001:08. Formålet med dette notatet er å dokumentere gjennomstrømningen i videregående opplæring fram til og med 1999 for de to første grunnkurskullene i Reform 94. Dermed dokumenteres gjennomstrømningen ytterligere ett skoleår i forhold til det som tidligere er presentert av NIFU gjennom ulike rapporter i tilknytning til evalueringen av Reform 94. I tillegg til å presentere data for avgangselever et ytterligere år utover tidligere rapporteringer, har vi for første gang med data fra LINDA fagopplæring.

detaljer

Tittel Gjennomstrømning i videregående opplæring 1994-1999: Videreføring av evalueringen av Reform 94 NIFU skriftserie nr. 8/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2001
issn0808-4572