Strategier og metoder for kvalitetsutvikling – En drøfting av noen sentrale forslag og synspunkter hos Mjøsutvalget NIFU skriftserie nr. 10/2001

NIFU-rapport 2001:10. Mjøsutvalget har skapt debatt i Norge med sitt brede perspektiv og mange forslag knyttet til utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning. Utvalget hevder selv at kvalitet og kvalitetshensyn har vært en særlig viktig faktor i utvalgets arbeid, der de i flere kapitler kommenterer og fremmer ulike forslag som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. Noen av disse forslagene har skapt stor uenighet både om statusbeskrivelser, virkemidler og mulige effekter. I dette notatet drøftes flere av Mjøsutvalgets forslag, og disse vurderes opp mot noen av de mest kritiske synspunkter som er reist i forhold til Mjøsutvalget, samt mot nyere empirisk basert forskning. Notatet er utarbeidet etter oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

detaljer

Tittel Strategier og metoder for kvalitetsutvikling - En drøfting av noen sentrale forslag og synspunkter hos Mjøsutvalget NIFU skriftserie nr. 10/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterPeter Maassen
publikasjonsår2001
issn0808-4572