Studiegjennomføring og studiefrafall. En statistisk oversikt. NIFU skriftserie nr. 14/2001

NIFU-rapport 2001:14. I denne rapporten legges det fram en del resultater basert på data fra Statistisk sentralbyrå som visere flyten gjennom høyere utdanning for to kull fra 1994 og 1997. Gjennom enkle indikatorer og flytdiagrammer tas det sikte på å avdekke det faktiske mønsteret, og således danne et utgangspunkt for videre forsking.

detaljer

Tittel Studiegjennomføring og studiefrafall. En statistisk oversikt. NIFU skriftserie nr. 14/2001
Kategori RAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2001
issn0808-4572