Statsbudsjettet 2002: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2002. NIFU skriftserie 20/2001

NIFU-rapport 2001:20. 

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2002: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2002. NIFU skriftserie 20/2001
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2001
issn0808-4572