Forskningsinstituttene og næringslivet: Delrapport 1: Aktørene i samspillet

NIFU skriftserie 2001:30. Notatet beskriver forskningsinstituttenes omfang av prosjekter utført på oppdrag for og med finansiering i norsk næringsliv. Utover en ren kartlegging av dette markedet, går studien også litt nærmere inn på forhold vedrørende de instituttene som driver oppdragsforskning for næringslivet samt bedriftene som bruker institutter til utvikling av FoU-tjenester.

detaljer

Tittel Forskningsinstituttene og næringslivet: Delrapport 1: Aktørene i samspillet NIFU Skriftserie 30/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterMarianne Broch
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterMorten Staude
ForfatterLars Nerdrum
publikasjonsår2001
issn0808-4572