Ressursinnsatsen i samfunnsvitenskapelig forskning: Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 1999. NIFU Skriftserie 29/2001

NIFU-rapport 2001:29. På oppdrag fra Norges forskningsråd – område Kultur og samfunn, har NIFU utarbeidet en oversikt over samfunnsvitenskapelig forskning i Norge. Hovedvekten er lagt på situasjonen i 1999 og sammenligninger over tid. Rapporten gir et overblikk over ressursinnsatsen i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren med hensyn til utgifter og finansiering, personale og faggrupper. Materialet er hovedsakelig hentet fra de FoU-statistiske undersøkelsene.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen i samfunnsvitenskapelig forskning: Utdrag fra FoU-statistikken med hovedvekt på 1999. NIFU Skriftserie 29/2001
Kategori RAPPORT
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2001
issn0808-4572