Internasjonalisering av høyere utdanning:Trender og utfordringer. NIFU Skriftserie 28/2001

NIFU-rapport 2001:28. Nordisk Ministerråd, Avdeling for utdanning, forskning og informasjonsteknologi har bedt NIFU om å gjøre en hurtigutredning om utviklingstendenser og utfordringer i forhold til internasjonaliseringen av høyere utdanning. Mandatet for utredningen skisserer åtte temaer som skal belyses.

detaljer

Tittel Internasjonalisering av høyere utdanning:Trender og utfordringer. NIFU Skriftserie 28/2001
KategoriRAPPORT
ForfatterJarle Trondal
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterÅse Gornitzka
ForfatterPeter Maassen
publikasjonsår2001
issn0808-4572