Selektert til suksess? Utdanningsaktivitet og studiefrafall i høyere utdanning blant ungdom med innvandrerbakgrunn og majoritetsbakgrunn. NIFU Skriftserie 22/2001

Rapporten viser resultatene fra prosjektet “Studiefrafall blant innvandrere i høgre utdanning” under programmet “Rekruttering og gjennomstrømning” finansiert av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. Vi følger kullet som fullførte videregående opplæring våren 1994 gjennom fem år i utdanningssystemet frem til høsten 1999. I analysene sammenlignes ungdom med innvandrerbakgrunn og majoritetsbakgrunn med hensyn til andeler som forlater utdanningssystemet, med eller uten fullført høyere utdanning.

detaljer

Tittel Selektert til suksess? Utdanningsaktivitet og studiefrafall i høyere utdanning blant ungdom med innvandrerbakgrunn og majoritetsbakgrunn. NIFU Skriftserie 22/2001
Kategori RAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2001
issn0808-4572