De næringsrettede instituttenes rolle i det fremtidige innovasjonssystemet

NIFU-rapport 2004:04. Det er ikke hva man kaller enhetene i innovasjonssystemet som er det avgjørende; det sentrale er om de operative enhetene man har dekker de behovene som finnes, og om rammevilkårene som er definert er adekvate i forhold til de kravene innovasjonssystemet stiller. Innovasjonspolitikken må derfor først fokusere på de funksjonene som skal dekkes og de oppgavene som skal løses. Deretter kan man spørre i hvilken grad de ulike institusjonene på en god måte kan bli brukt til å dekke de sentrale behovene som har sin rot i disse funksjonene

publication details

Tittel De næringsrettede instituttenes rolle i det fremtidige innovasjonssystemet
KategoriRAPPORT
Aris Kaloudis
Per M. Koch
publikasjonsår2004
isbn82–7218–488–5
issn1504-1824