Intensivopplæringen i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012: Kartlegging av deltagelse, organisering og opplevelse

NIFU-rapport 2012:42. NIFU har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge deltagelse, organisering og opplevelse innenfor Overgangsprosjektet våren 2012 og våren 2013. Dette er første rapportering fra vårt prosjekt, og sluttrapport leveres mot slutten av 2013. Også Nordlandsforskning, Uni Rokkansenteret og Statistisk sentralbyrå deltar i den forskningsbaserte evalueringen av Overgangsprosjektet med egne rapporter.

detaljer

Tittel Intensivopplæringen i Ny GIV for 10. trinnselever våren 2012: Kartlegging av deltagelse, organisering og opplevelse
KategoriRAPPORT
ForfatterSolveig Holen
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-874-9
issn1892-2597