Utbytte av utdanning fra utlandet: Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet

NIFU-rapport 2005:03. Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreskjemabasert undersøkelse om overgangen fra høyere utdanning til arbeid for nordmenn som har tatt utdanning i utlandet. De tidligere utenlandsstudentene sammenlignes med personer med tilsvarende utdanningsbakgrunn fra Norge. Sentrale målsettinger har vært å finne ut i hvilken grad utdanning og kompetanse oppnådd i utlandet blir akseptert og anvendt i arbeidsmarkedet, og å øke kunnskapen om hvorvidt utdanning fra utlandet betraktes som en fordel eller en ulempe i jobbsøkingsprosesser og tidlig yrkeskarriere. Rapporten presenterer i tillegg informasjon om i hvilken grad de som studerer i utlandet skiller seg fra de som studerer i Norge når det gjelder forhold som sosial bakgrunn og geografisk bakgrunn.

detaljer

Tittel Utbytte av utdanning fra utlandet: Overgang fra utdanning til arbeid blant nordmenn med høyere utdanning fra utlandet
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2005
isbn82–7218-499-0
issn1504-1824