«…utnytte sine evner og realisere sitt talent»? Læringsutbytte ved innføringen av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2005:05. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU STEP utarbeidet denne statusrapporten om tilstanden i grunnopplæringen anno 2005 med hensyn til gjennomføring og læringsutbytte. Utdanningsdirektoratet har gitt andre miljøer i oppgave å utvikle tilsvarende rapporter på områdene Tilpasset opplæring og Yrkesopplæring i skole og bedrift. Rapportene skal beskrive eksisterende dokumentasjonsgrunnlag, samtidig som de skal avdekke «huller» i dokumentasjonsgrunnlaget.

detaljer

Tittel «…utnytte sine evner og realisere sitt talent»? Læringsutbytte ved innføringen av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2005
isbn82–7218–501–6
issn1504-1824