Bruk av forskning: Fasettert begrep – mange forklaringsmodeller

NIFU-rapport 2006:02. Denne rapporten kommer i forlengelsen av Norges forskningsråds strategiske instituttprogram Profiling Output in Norwegian Research (1999 – 2001). Som et resultat av instituttets arbeid med programmet, ble det klart at det var et behov for å sammenfatte de ulike forklaringsmodeller som finnes i litteraturen om bruk av forskning. Denne rapporten er et bidrag til dette. Ved siden av å sammenfatte og drøfte ulike forklaringsmodeller har forfatterne også testet ut hvilke forklaringsfaktorer som er de mest sentrale i en norsk kontekst.

detaljer

Tittel Bruk av forskning: Fasettert begrep – mange forklaringsmodeller
KategoriRAPPORT
Karl Erik Brofoss
Ole Wiig
publikasjonsår2006
isbn82–7218–505–9
issn1504-1824