Forskjell på folk – hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002

NIFU-rapport 2006:03. Dette er den fjerde rapporten i prosjektet ’Bortvalg og kompetanse’. Prosjektet gjennomføres av NIFU STEP på oppdrag fra sju fylker i Østlandssamarbeidet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark. Utdanningsdirektoratet er medfinansiør og samarbeidspartner, og Kommunenes Sentralforbund har bistått i finansieringen av prosjektet. Prosjektet følger 9749 ungdommer inn i, gjennom, ut og inn av og ut av videregående opplæring over en periode på fem år. Ungdommene gikk ut av tiende klasse våren 2002, og skal følges til våren 2007. I denne rapporten kartlegges og forklares bortvalg frem til midten av det fjerde året i videregående opplæring.

detaljer

Tittel Forskjell på folk – hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterBerit Lødding
ForfatterNina Sandberg
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2006
isbn82–7218–506–7
issn1504-1824