Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen

NIFU-rapport 2006:05. Vi argumenterer her for at kunst- og kulturformidling i skolen kan ha en demokratiserende funksjon ved at mange får felles referanser, felles virkemidler og felles arenaer der de samhandler. Hovedproblemet er fremdeles å nå frem med innsikter om dette til alle barn i samfunnet, ikke bare etnisk norske barn fra «møblerte hjem» som er vante kulturbrukere. Kunst og kultur må derfor formidles mange steder, i mange typer rom og på mange måter, dette for å kunne bli like relevant og tilgjengelig for alle samfunnslag og alle grupper i samfunnet. Dette forutsetter enkel tilgjengelighet for alle, og skolen er den arena der alle barn og unge møtes. Og dette forholdet til kunst og kultur er etter vår vurdering målet med Den kulturelle skolesekken og det som legitimerer ordningen. Dette er grunnlaget for de konklusjoner og anbefalinger vi kommer med her.

publication details

Tittel Ekstraordinært eller selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
KategoriRAPPORT
Jorunn Spord Borgen
Synnøve Skjersli Brandt
publikasjonsår2006
isbn82–7218–509–1
issn1504-1824