Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2012

«Indikatorrapporten» er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse.

detaljer

Tittel Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012
KategoriRAPPORT
RedaktørEspen Solberg
RedaktørKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2012
isbn978-82-12-03114-2