Forskerrekruttering i Norge: status og komparative perspektiver

NIFU-rapport 2007:02. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Som en oppfølging av arbeidet som presenteres i denne rapporten, skal NIFU STEP levere en ny rapport i mars 2007 med framskrivninger av rekrutteringsbehovet fram til 2010 og 2020. Disse framskrivningene skal bygge på data og analyser fra den her foreliggende rapport, men i tillegg ta hensyn til målsettingene i St. meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning.

detaljer

Tittel Forskerrekruttering i Norge: status og komparative perspektiver
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterTerje Næss
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterGöran Melin
ForfatterLinda Blomkvist
publikasjonsår2007
isbn82-7218-514-8
issn1504-1824