Kultur – Retur: Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling

NIFU-rapport 2007:04. Denne rapporten kartlegger satsinger på kulturbasert næringsutvikling i ti fylker. Rapporten studerer hvilke type prosjekter som er sentrale innen feltet kultur og næring i fylkene og hva slags tenking og strategier som ligger til grunn for virkemidler og satsinger innen dette feltet. Informasjon og data til analysen er i det vesentlige samlet inn gjennom telefonintervjuer med kultursjefer og næringssjefer i de ti fylkeskommunene, med ansvarlig person for reiseliv / opplevelses- / kulturnæringer i Innovasjon Norges distriktskontorer og med representanter for ulike kulturprosjekter. Viktige resultater fra kartleggingen beskrives kort i dette sammendraget.

detaljer

Tittel Kultur - Retur: Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
KategoriRAPPORT
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterArne Isaksen
publikasjonsår2007
isbn82-7218-516-4
issn1504-1824