Finansieringsmodeller for høyere utdanning og deres virkninger: Sammenfatning av et IMHE/OECD prosjekt

NIFU-rapport 2007:06. Dette notatet er dels en sammenfatning og dels en videreutvikling av en kommende publikasjon om finansieringssystemer for høyere utdanning og deres virkninger gjennomført under programmet Institutional Management in Higher Education (IMHE) i OECD som NIFU STEP har deltatt i. Den internasjonale studien av finansieringssystemer for høyere utdanning beskriver ulike lands finansieringsmodeller og undersøker sentrale nasjonale interessent-gruppers perspektiver på virkninger av de enkelte modellene.

detaljer

Tittel Finansieringsmodeller for høyere utdanning og deres virkninger: Sammenfatning av et IMHE/OECD prosjekt
Kategori RAPPORT
Nicoline Frølich
publikasjonsår2007
isbn82-7218-518-0
issn1504-1824