Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005: Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger

NIFU-rapport 2007:09. Rapporten viser omfanget av ressursinnsatsen i forskning og utviklingsarbeid (FoU) innenfor det medisinske fagområdet i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Hoveddelen av datagrunnlaget er hentet fra de detaljerte FoU-statistiske undersøkelsene som gjennomføres annethvert år. Siste undersøkelse gjelder 2005. Det er også tatt med et kapittel som viser FoU-statistiske data fra de andre nordiske landene. I tillegg inngår data om vitenskapelig publisering.

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005: Utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
KategoriRAPPORT
ForfatterKaja Kathrine Wendt
ForfatterKirsten Wille Maus
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2007
isbn82-7218-521-0
issn1504-1824