Et nytt utdanningsmarked: «For-profit» høyere utdanning internasjonalt

NIFU-rapport 2007:10. Internasjonalisering, globalisering og europeisering er uttrykk for at høyere utdanning i stadig større grad er et fenomen uavhengig av landegrenser. Globalisering er et uttrykk som dekker et vidt spekter av saksfelt og problemområder – fra tradisjonell studentutveksling og forskningssamarbeid til etablering av kommersielle aktører som har som formål å tjene penger på å tilby utdanningstjenester i et internasjonalt marked. Mens mange studier er fokusert på de tradisjonelle formene for internasjonalisering, er de kommersielle aktørene langt mindre studert. Dette har sin årsak i at kommersielle aktører er et forholdsvis nytt fenomen, men også at dette er aktører som ofte befinner seg utenfor det tradisjonelle myndighetsstyringsfeltet. Det forhold at man i mange land har etablert en lovgivning som ofte likebehandler offentlig og privat høyere utdanning, kan imidlertid bidra til at kommersielle aktører lettere kan komme på banen som utdanningstilbydere. Dette kan ha stor betydning for et gitt utdanningssystem både når det gjelder struktur, innhold og finansiering. Samtidig har mangelen på konkret kunnskap også gitt grobunn for mange myter om utviklingen av det kommersielle utdanningsmarkedet og dets betydning for ikke-kommersielle utdanningstilbydere. Det er derfor behov for mer kunnskap om status når det gjelder ”for-profit” utdanning i et globalt perspektiv.

detaljer

Tittel Et nytt utdanningsmarked: "For-profit" høyere utdanning internasjonalt
Kategori RAPPORT
Nicoline Frølich
publikasjonsår2007
isbn82-7218-522-9
issn1504-1824