Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen

NIFU STEP-rapport 2007:13. Rapporten har sett på hvordan den nye finansieringsmodellen for høyere utdanning påvirker lærestedene; hvilke økonomiske konsekvenser som erfares; hvilke tiltak som diskuteres i den sammenheng; og til slutt hvilke implikasjoner finansieringsmodellen erfares å ha for forskning og høyere utdanning ved lærestedene.

detaljer

Tittel Iverksetting av insentivbasert finansiering: Utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
Kategori RAPPORT
Nicoline Frølich
publikasjonsår2007
isbn82-7218-525-3
issn1504-1824