Og hvem stod igjen…? Sluttrapport fra prosjektet gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001

NIFU-rapport 2007:14. Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Gjennomstrømning i videregående opplæring for kullene som startet i videregående opplæring 1999, 2000 og 2001», som NIFU STEP har utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Formålet med sluttrapporten er tredelt. For det første skal vi oppsummere tidligere funn fra prosjektet og sammenlikne med resultater fra et tidligere prosjekt om elevkull som startet i videregående opplæring i 1994. For det andre skal vi gi et bilde av elevenes kompetanseoppnåelse, og dette utgjør hovedtyngden av rapporten. Det tredje formålet med rapporten, er å gi et bilde av overgangen til arbeid og videre utdanning.

detaljer

Tittel Og hvem stod igjen…? Sluttrapport fra prosjektet gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterHåvard Helland
ForfatterJens Brandi Grøgaard
publikasjonsår2007
isbn82–7218–526–1
issn1504-1824