Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007. Rapport nr. 1

NIFU-rapport 2007:19. Denne rapporten er den første i prosjektet Gjennomgang av spesialundervisning som inngår i evalueringen av Kunnskapsløftet. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og NIFU STEP. Prosjektet skal studere spesialundervisning både i grunnskolen og i videregående opplæring.

detaljer

Tittel Inkluderende spesialundervisning? Om utfordringer innenfor spesialundervisningen i 2007. Rapport nr. 1
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterMarit Strømstad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterRune Hausstätter
ForfatterThomas Nordahl
publikasjonsår2007
isbn82-7218-534-2
issn1504-1824