Alle får, men hvem får hva? Evaluering av Oslo kommunes inntaksordning til videregående opplæring i studieretning for allmennfag/utdanningsprogram for studiespesialisering

NIFU-rapport 2007:21. I Oslo bystyre ble det 8.12.2004 vedtatt nye regler for inntak til grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag med virkning fra inntaket i 2005. I den nye ordningen ble Oslo delt inn i fire regioner og søkere ble gitt fortrinn til halvparten av plassene i egen region. Resten av plassene skulle fordeles etter karakterer og uavhengig av regiontilhørighet. Denne inntaksordningen erstattet ordningen med et rent karakterbasert inntak, som var innført i 1997. Det ble samtidig besluttet at inntaksordningen skulle evalueres etter to år av et uavhengig forskningsmiljø.

detaljer

Tittel Alle får, men hvem får hva? Evaluering av Oslo kommunes inntaksordning til videregående opplæring i studieretning for allmennfag/utdanningsprogram for studiespesialisering
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterHåvard Helland
publikasjonsår2007
isbn82-7218-536-9
issn1504-1824