Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet

NIFU-rapport 2007:22. I dette notatet viser vi overordnet statistikk om tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Kapittel 1 presenterer hovedtall for 2005 etter tematiske områder og teknologiområder. I kapittel 2 legger vi frem tall for det offentlige FoU-systemet, det vil si FoU utført ved universiteter, vitenskapelige høgskoler m.fl.,statlige høgskoler samt i instituttsektoren. I kapittel 3 presenterer vi hovedtall om FoU utført i næringslivet per tematiske prioriteringer og teknologiområde og per næring i 2005. Velferd og samfunnsutfordringer som prioritert tema behandles i vedlegg 3.

detaljer

Tittel Tematiske prioriteringer og teknologiområder i det norske forsknings- og innovasjonssystemet
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterTore Vang Sandven
publikasjonsår2007
isbn978-82-7218-537-3
issn1504-1824