Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

NIFU-rapport 2007:24. NTNU ved program for lærerutdanning (PLU) har bedt NIFU STEP om å gjøre en ekstern vurdering av det pedagogiske utviklingsprogrammet (PEDUP) ved universitetet. Evalueringen er basert på en kombinasjon av intervjuer med ansatte og deltakere på PEDUP programmet, en mindre kvantitativ spørreundersøkelse til tidligere deltakere, samt dokumentanalyser av skriftlig materiale.

detaljer

Tittel Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU
Kategori RAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2007
isbn82-7218-539-3
issn1504-1824